Klachtenformulier Taxi Willemsen de Koning

Heeft u een klacht over Taxi Willemsen de Koning? Vul dan het onderstaande formulier in.
Niet meer dan één klacht per formulier.

De velden met een * zijn verplicht en moeten worden ingevuld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Naam melder *
Geslacht melder *
Naam of pasnummer reiziger *
Straatnaam en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres
------------------------------------------------------------------------------------------------
Afgesproken ophaaldatum (dd/mm/jj): *
Afgesproken ophaaltijd (uu:mm): *
Vertrekadres (straat- en plaatsnaam): *
Aankomstadres (straat- en plaatsnaam): *
Omschrijving klacht (maximaal 15 regels, één klacht per formulier) *
------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de zwarte letters over in het veld. *
De velden met een * zijn verplicht en moeten worden ingevuld.