Veelgestelde vragen

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Ik maak gebruik van de Regiotaxi, met (Wmo)pasje. Wat verandert er voor mij?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u gewoon met uw pasje blijven reizen met de regiotaxi. U kunt uw rit bestellen via www.regiotaxitwente.nl of telefoonnummer 0900-1814.
• Inwoners van de gemeente Borne kunnen de Regiotaxi bellen op: 074 - 20 1111 0
• Inwoners van de gemeente Rijssen-Holten kunnen de Regiotaxi bellen op: 0548- 72 21 70


Ik ga met de Regiotaxi naar de dagbesteding, maar heb geen (Wmo)pasje. Wat nu?
Als u een indicatie hebt voor vervoer van en naar de dagbesteding, is uw zorgaanbieder tot 1 januari 2018 verantwoordelijk voor uw vervoer. Uw zorgaanbieder zal u informeren hoe dit vanaf 1 juli wordt geregeld. Vanaf 1 januari 2018 kunt u voor vervoer van en naar de dagbesteding gebruik maken van de vervoerder in uw gemeente. U ontvangt hierover tijdig informatie.

 

Welke vervoerder rijdt in mijn gemeente?

vervoerders

 

Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor een (Wmo)pasje
De gemeente bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een (Wmo)pasje, waarmee u gebruik kunt maken van de Regiotaxi. Tijdens een huisbezoek/gesprek gaat een consultent daarover in gesprek. Ook dat is niet veranderd ten opzichte van de huidige situatie.

 

Kan ik niet meer contant afrekenen?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet meer contant afrekenen in de taxi. Dit in verband met de veiligheid. Vanaf 1 oktober 2017 worden met terugwerkende kracht de taxiritten met een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd. Hiervoor geeft u één keer een machtiging af en de betaling (incasso) gaat voortaan automatisch.

 

Voor welke datum moet ik de machtiging voor automatische incasso terugsturen?

U heeft een brief van de vervoerder ontvangen waarin staat, voor welke datum de machtiging retour gestuurd moet zijn. Hebt u een brief van Brookhuis ontvangen, dan staat hierin vermeld, dat dit voor 1 december 2017 moet. De brief heeft tijdens het opstellen en versturen echter vertraging opgelopen. Daarom heeft Brookhuis de termijn voor het afgeven van de machtiging verlengd. De machtiging voor automatische incasso van Brookhuis moet voor 31 december 2017 zijn retour gestuurd. U kunt in december gewoon gebruik blijven maken van de regiotaxi. 

 

Aan wie geef ik de automatische incasso af?

U geeft de automatische incasso af aan de vervoerder. Deze vervoerder heeft een contract met uw gemeente om regiotaxi ritten te rijden.

 

Tot wanneer geef ik de incasso af?

De automatische incasso blijft geldig, totdat u zelf deze machtiging weer intrekt. Dit kan schriftelijk. Banken hebben hiervoor rode kaarten. Uw bank kan u meer informatie geven over automatische incasso. 

 

Heeft u wel een Wmo-pasje voor de regiotaxi, maar geen brief gehad met het verzoek voor een automatisch incasso?

Dat kan. Wij hebben eerst alle inwoners aangeschreven die een Wmo-pasje voor de regiotaxi hebben en die daar in het afgelopen jaar gebruik van hebben gemaakt. Er zijn veel inwoners die wel een Wmo-pasje hebben voor de regiotaxi, maar daar geen gebruik van maken. Met die inwoners nemen de gemeenten binnenkort contact op.

 

Meer informatie over automatische incasso?

Kijk dan op https://www.incassomachtigen.nl/consument/veelgestelde-vragen/ 

 

Waarom moet ik € 3,00 toeslag betalen als ik na 21.00 uur een rit voor de volgende dag bestel?

Tijdig reserveren zorgt er voor dat de vervoerder de ritten goed kan inplannen en voorkomt dat de taxi’s zonder passagiers rijden. Dat bespaart dus onnodige kosten.

 

Betaal ik de toeslag per rit of per persoon?
De € 3,00 geldt per pashouder. Als een meereizende (begeleider) niet op zijn eigen pasnummer reist, betaalt u één keer € 3,00 toeslag.

 

Als ik mijn rit tijdig annuleer, moet ik dan wel € 3,00 toeslag betalen?
Als u uw rit tijdig (minimaal één uur van te voren) annuleert hoeft u geen toeslag te betalen.

 

OV-begeleiderskaart per 1-7-2017 niet langer van toepassing
Vanwege het vervallen van het OV-gedeelte van de Regiotaxi per 1-7-2017 komt hiermee automatisch het gebruik van de OV-begeleiderspas in de Regiotaxi te vervallen.
Binnen het systeem van de Regiotaxi zijn er 2 mogelijkheden om u te laten begeleiden:
1) Iedere klant mag standaard 1 meereizende (voorheen “sociaal begeleider”) mee laten reizen met u. Deze persoon is hetzelfde tarief verschuldigd als de pashouder;
2) Er is sprake van medische begeleiding. Deze kan gratis meereizen. Of hiervan sprake is, is ter beoordeling aan de consulent van het Zorgloket. Voorwaarde bij een indicatie medische begeleiding is dat deze altijd mee moet reizen. Mocht u willen weten of u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente.