Wijziging artikel 6.2 Vervoerreglement Regiotaxi Twente

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Op 31 augustus 2009 is het Vervoerreglement Regiotaxi Twente vastgesteld. Artikel 6.2 van dit

reglement beschrijft de mogelijkheid voor een Regiotaxipashouder om met begeleiding te reizen.

Alle reizigers van Regiotaxi Twente die in het bezit zijn van een Regiotaxipas kunnen zich laten

begeleiden door een begeleider voor dezelfde eigen bijdrage als de pashouder (sociaal begeleider).

Daarnaast zijn er twee mogelijkheden om met gratis begeleiding (medische begeleider) te reizen,

namelijk met een:

- OV begeleiderskaart

- Indicatie Regiotaxipashouder door gemeente

 

Oude tekst:

Artikel 6.2 Begeleiding

Personen in het bezit van een OV–begeleiderskaart of een speciale indicatie van één van de

opdrachtgever(s) kunnen zich laten begeleiden door een medische begeleider, waarbij de begeleider is

vrijgesteld van betaling van de gebruikersbijdrage.

Regiotaxipashouders mogen een sociale begeleider meenemen tegen dezelfde gebruikersbijdrage als zij

zelf betalen.

Zowel de medische als sociale begeleider moet zelfstandig kunnen reizen en mag niet afhankelijk zijn

van een hulpmiddel.

Nieuwe tekst:

Artikel 6.2. Begeleiding

Personen in het bezit van een OV-begeleiderskaart kunnen zich laten begeleiden door een medische

begeleider, waarbij de begeleider is vrijgesteld van betaling van de gebruikersbijdrage.

Regiotaxipashouders met een speciale indicatie voor een medische begeleider van één van de

opdrachtgever(s) mag niet alleen reizen en is verplicht zich tijdens de ritten met de Regiotaxi te laten

begeleiden, waarbij de begeleider is vrijgesteld van betaling van de gebruikersbijdrage.

Regiotaxipashouders mogen een sociale begeleider meenemen tegen dezelfde gebruikersbijdrage als zij

zelf betalen.

Zowel de medische als sociale begeleider moet 12 jaar of ouder zijn, zelfstandig kunnen reizen en mag

bij het voortbewegen niet afhankelijk zijn van een hulpmiddel (w.o. een wandelstok).

 

Om iemand correct en volledig te kunnen begeleiden en/of ondersteunen bij het reizen met de Regiotaxi

is het problematisch indien die persoon afhankelijk is van een stok of ander hulpmiddel bij het

voortbewegen. De begeleider moet in staat zijn bij allerlei situaties adequaat en zelfstandig te kunnen

handelen. Tevens mag de begeleiding niet tot extra tijd of problemen kunnen leiden bij de uitvoering.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur Regio Twente op 7 november 2011